KWARTALNIK NAUKOWY
Logo SRIL
strona główna
strona główna
strona główna
strona główna
strona główna
strona główna
strona główna
SRiL in EnglishAdres Redakcji:
Kwartalnik naukowy "Studia Regionalne i Lokalne"
Uniwersytet Warszawski
Centrum Europejskich Studiów
Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
e-mail: sril.euroreg@uw.edu.pl
www: www.studreg.uw.edu.pl
 
 ISSN: 1509-4995
 Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
 
http://www.euroreg.uw.edu.pl/ http://www.rsa.euroreg.uw.edu.pl http://scholar.com.pl/sklep.php
vertical line
Bieżący numer
4(74)/2018
okładka
O KWARTALNIKU
Kwartalnik "Studia Regionalne i Lokalne", wydawany od 2000 roku przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego (EUROREG) oraz polską sekcję Regional Studies Association, jest jednym z najważniejszych polskich czasopism naukowych w dziedzinie rozwoju regionalnego i lokalnego.
Pełne teksty artykułów (z 12-miesięcznym embargiem) dostępne są bezpłatnie w zakładce Archiwum.
Profil „Studiów Regionalnych i Lokalnych” odnosi się do szeroko rozumianych przestrzennych uwarunkowań rozwoju Polski, układów regionalnych i lokalnych, rozwoju miast i metropolii jak również obszarów wiejskich. Wydając Kwartalnik mamy nadzieję nawiązać do doskonałych doświadczeń pisma o światowej renomie - "Regional Studies" - wydawanego przez międzynarodową organizację Regional Studies Association.
vertical line
INFORMACJE DLA AUTORÓW
W Kwartalniku publikowane są artykuły naukowe, recenzje książek oraz sprawozdania z konferencji naukowych.
Prosimy o nadsyłanie tekstów w języku polskim lub angielskim w formie elektronicznej na adres sril.euroreg@uw.edu.pl Długość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (ok. 22 stron znormalizowanych, 40 tys. znaków typograficznych).

Od 2012 roku czasopismo „Studia Regionalne i Lokalne” jest indeksowane w następujących bazach czasopism: SCOPUS, ERIH PLUS, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL) oraz BazEkon. Zgodnie z wykazem czasopism opublikowanym w komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 roku za publikację w kwartalniku "Studia Regionalne i Lokalne" autor uzyskuje 14 punktów dla potrzeb tzw. oceny parametrycznej.